NEN3140

NEN 3140 VOP

De cursus NEN3140 VOP is bedoeld voor iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn werkgever benoemd wil worden tot voldoende onderricht persoon in het kader van de NEN3140. Tot de doelgroep behoren medewerkers die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikken, maar wel werkzaamheden verrichten waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan het vervangen van motoren, zekeringen en aardlekschakelaars.

NEN 3140 VP

De cursus NEN3140 VP is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden verricht aan elektrotechnische installaties of door zijn werkgever benoemd wil worden tot vakbekwaam persoon in het kader van de NEN3140. Tot de doelgroep behoren medewerkers met een elektrotechnische vooropleiding of ervaring die hiermee vergelijkbaar is. Deze medewerkers kunne complexe elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren zoals het bijplaatsen van groepen in installaties, het uitvoeren van onderhoud aan elektrische installaties.

NEN 3140 IW / WV

Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid tot installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke in het kader van de NEN3140. De installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke zijn belangrijke functies binnen de organisatie als het gaat om de elektrische veiligheid. De installatieverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. De werkverantwoordelijke geeft leiding aan de VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijke voor de uitgevoerde werkzaamheden. Tot de doelgroep van deze NEN3140 cursus behoren een hoofd technische dienst, leidinggevende monteurs ect.

Wij werken voor

Bel ons! Whatsapp