Advies

Tutorial Advies Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

In de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) zijn de risico’s van uw organisatie in kaart gebracht. Hierdoor is er een beeld van de restrisico’s die
overblijven, welke door een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening moeten worden opgevangen. In een bedrijfsnoodplan staan de genomen
maatregelen met betrekking tot noodsituaties zoals ongevallen, brand en andere incidenten. Een bedrijfsnoodplan wordt ook wel BHV-plan
genoemd. De volgende punten worden opgenomen in een bedrijfsnoodplan:

  • Bedrijfsgegevens
  • Organisatie van de Bedrijfshulpverlening
  • Taken van de BHV’ers
  • Procedures voor alarmering in geval van ongeval, brand of ander incident
  • Ontruimingsplattegrond
  • Logboek BHV-organisatie

Samen met u kunnen wij een praktisch bedrijfsnoodplan opstellen voor uw organisatie.

''Alleen ga je sneller, samen kom je verder ''
— Richard
Bel ons! Whatsapp

Neem contact op!

"*" geeft vereiste velden aan