Leermiddelen & Ontwikkeling

Brancheorganisaties

Hoe komen we tot een landelijk opleidings- en examenstructuur? Een veelgehoorde vraag! Voor een bepaalde doelgroep of bedrijfsrichting zijn in de loop der tijd allerlei initiatieven ontplooid, meestal met de beste vakinhoudelijke bedoelingen. Binnen een branche is het handig als voor opleiders en bedrijven duidelijk is welke eisen er zijn. Tutorial helpt hierbij!

  • Heldere opleiding- en examenstructuur
  • Kwaliteit geborgd, zowel inhoudelijk als didactisch
  • bedrijven en opleiders op één lijn
  • E-learning en hosting: uw eigen online leplatform
Snel naar:

Hoe zorg ik dat kwaliteit en professionaliteit gewaarborgd zijn?

Samen met u stellen we de kwaliteits eisen vast. Dit kunnen didactische eisen zijn, maar ook toetstechnische, grafische, tekstuele of inhoudelijke
eisen. Moet een opleiding of certificering aansluiten bij een bepaalde leerlijn, kwalificatiedossier (MBO) of eisen voor persoonscertificering? Dat kan..
Voordat we gaan ontwikkelen leggen we in een ontwerp vast wat we gaan doen. Tijdens de realisatie wordt getoetst of het lesmateriaal
overeenkomt met hetgeen is vastgelegd in het ontwerp. Wij kunnen voor u ook een verantwoordingsdocument opstellen. In dit document worden de
gemaakte keuzes onderbouwd en verantwoord. Zo is voor u en anderen inzichtelijk hoe de kwaliteit en professionaliteit geborgd zijn.

Actuele inhoudelijke ontwikkelingen houden we uiteraard nauwlettend in de gaten en nemen we mee bij het ontwikkelen van het lesmateriaal. Naast een verantwoordingsdocument kunnen we voor het ontwikkelde materiaal ook een onderhoudsplan opstellen.
Wilt u zelf (een deel van) het lesmateriaal ontwikkelen? Of wilt u ondersteuning bij het ontwikkelen van goede toetsvragen? Ook dat is mogelijk. We kunnen u op weg helpen met ontwikkelformats en tips, of u tijdens het ontwikkelen begeleiden en uw concepten voorzien van feedback.

Ik wil graag e-learning laten ontwikkelen, kan dat?

Natuurlijk! Tutorial ontwikkelt al jaren e-learningcontent. Dat kan in onze online leeromgeving (Moodle Workplace) of desgewenst in uw eigen omgeving. We kunnen content ook als scorm-pakket ontwikkelen zodat u deze content in uw eigen omgeving kunt publiceren. Het is zelfs mogelijk om via LTI verschillende online leeromgevingen aan elkaar te koppelen.

We bekijken samen met u hoe e-learning het beste ingezet kan worden om gestelde leerdoelen te bereiken. Vaak gaat het dan om blended learning-trajecten, ofwel een combinatie van leervormen: een deelnemer doet theoretische kennis opvia e-learning en vergoot in de praktijkopleidingzijn vaardigheden.. In onze e-learning omgeving wlearn.nl is het eenvoudig in te stellen dat deelnemers na een bepaalde periode automatisch een uitnodiging krijgen voor een herhalingscursus.

We willen graag een online academy voor onze branche opzetten, hoe pakken we dat aan?

Tutorial bespreekt met u welke opleidingsvragen er spelen. We analyseren de context, de eisen, wensen en doelgroep. Vervolgens bespreken we met u welke mogelijkheden bij uw situatie passen. Eén van de mogelijkheden, waarmee u laagdrempelig kunt starten, is het inrichten van een online leeromgeving binnen wlearn.nl. Dit is het platform van Tutorial, waarbinnen u uw eigen afgeschermde omgeving kunt creëren.

Wlearn.nl biedt ruime mogelijkheden voor het inrichten van online modules, van (her)certificering, het volgen van deelnemers tot branche specifiek of zelfs bedrijfsspecifiek maatwerk. Ook kunnen wij bestaand lesmateriaal geschikt maken voor de online leeromgeving, en kunnen we toetsing en examinering faciliteren. Zo biedt u medewerkers uit uw branche de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen en blijven jongere medewerkers uitgedaagd. Ons online leerplatform biedt bovendien de mogelijkheid om voor u een eigen leeromgeving te maken met uw eigen ‘Look en feel’. Dat wil zeggen, een eigen afgeschermde inlogpagina, met uw logo en huisstijl. Wij kunnen u zelfs geheel ontzorgen en deze online leeromgeving voor u beheren. We laten u graag geheel vrijblijvend de mogelijkheden zien!

Hoe komen we tot een landelijke opleidings- en examenstructuur ?

Een veelgehoorde vraag! Voor een bepaalde doelgroep of bedrijfsrichting zijn in de loop der tijd allerlei initiatieven ontplooid, meestal met de beste vakinhoudelijke bedoelingen. Binnen een branche is het handig als voor opleiders en bedrijven duidelijk is welke eisen er zijn. Tutorial helpt hierbij! Door met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging eind- en toetstermen te ontwikkelen, een opleidingsroute op te zetten en afspraken te maken over eenduidige certificeringseisen.

Het ontwikkelen van een opleidings- en examenstructuur is geen eenvoudige taak, zoveel mensen, zoveel meningen. Wij hebben ruime ervaring in het voeren van goede constructieve en inhoudelijke gesprekken waarbij we de praktijk niet uit het oog verliezen., Onze deskundigen zijn in staat om structuur aan te brengen, door te vragen en af te bakenen waar nodig. Immers, goed geleide gesprekken leiden tot meer begrip voor wederzijdse inzichten en een gezamenlijk perspectief voor de toekomst.

Hoe zorgen we dat plannen voor opleidingsmateriaal ook daadwerkelijk leiden tot nieuwe producten/opleidingsmodules?

Tutorial realiseert en levert op! Daarmee nemen we u veel werk uit handen… Wij hebben jarenlange ervaring met projectmatig werken waarbij verschillende mensen samenwerken aan een of meerdere specifieke doelen met een duidelijke begin en eind. Projectmatig werken heeft een aantal grote voordelen.

  • sneller en beter resultaat;
  • veel kennis en ervaring aanwezig door multidisciplinaire teams;
  • afgebakend doel, tijdspad en budget;
  • geschikt voor grote en kleine opdrachten;
  • geschikt voor elk niveau in de organisatie;
  • grotere voorspelbaarheid en zekerheid.

Bij aanvang van een project bepalen we samen met u welke expertise binnen het projectteam nodig is om uw wensen te realiseren. Het projectteam werkt met een duidelijke en realistische planning en begroting. Vervolgens brengen we in kaart welke activiteiten nodig zijn om het einddoel te bereiken. Deze activiteiten brengen we onder in verschillende projectfasen. Aan het einde van iedere fase wordt samen met u bekeken of en hoe het project verder gaat.

Vanuit Tutorial wordt een projectteam samengesteld. De projectleider is verantwoordelijk voor het project/de opdracht en bewaakt voortdurend de voortgang. Voor u als opdrachtgever heeft dit grote voordelen.
– U kunt erop vertrouwen dat u krijgt wat er is afgesproken.
– U hebt inzicht in de totstandkoming van het product. De projectleider van Tutorial is voor u het centrale aanspreekpunt (bijvoorbeeld als het gaat om de organisatie en de voortgang van het project). Tijdens de ontwikkeling van het product hebt u regelmatig contact met Tutorial, zodat u altijd op de hoogte bent van de voortgang en niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

We werken, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht, in maximaal zes fasen.
1. Initiatieffase: we bepalen in grote lijnen wat het projectresultaat moet zijn. In deze fase ontvangt u onze offerte.
2. Definitiefase: we stellen vast aan welke eisen het eindresultaat moet voldoen.
3. Ontwerpfase: we maken een inhoudelijk, onderwijskundig en grafisch ontwerp.
4. Voorbereidingsfase: we bereiden het ontwikkelingsproces voor en verzamelen alle informatie.
5. Realisatiefase: we brengen het product tot stand.
6. Nazorgfase: we leveren het product en voeren een evaluatie uit.

Tijdens elke fase wordt er regelmatig overlegd met u, we leggen elk concept ter goedkeuring aan u voor. Zo hebt u continu invloed op de ontwikkelingen. Veel werkzaamheden kunnenniet zonder uw bijdrage worden uitgevoerd,u bent tenslotte specialist! Ons uitgangspunt is dat wij het product vóór en met u maken.

Leermiddelen & Ontwikkeling

leermiddelen ontwikkeling afbeelding
Bel ons! Whatsapp

Neem contact op!

"*" geeft vereiste velden aan