Advies

Tutorial Advies CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt om de hoeveelheid CO2 te reduceren en kosten te besparen. Een certificaat kan een organisatie voordeel opleveren in de aanbesteding. De CO2-prestatieladder bestaat uit 5 verschillende niveaus. Tot en met niveau 3 wordt alleen de eigen organisatie in ogenschouw genomen. Bij trede 4 en 5 moeten ook de reductie van de CO2-uitstoot in de keten en in de sector worden meegenomen. Er wordt gekeken vanuit de vier invalshoeken inzicht, reductie, transparantie en participatie. Afhankelijk van het ambitieniveau van de organisatie wordt gekozen voor een bepaald niveau van de ladder. Een bedrijf wordt gecertificeerd op basis van een totaalbeoordeling van de organisatie aan de hand van het certificatieschema van de CO2-prestatieladder. Wij kunnen u helpen met het opzetten en onderhouden van een praktisch ingericht systeem om de certificering van de CO2-pretatieladder te behalen.

''Alleen ga je sneller, samen kom je verder ''
— Richard
Bel ons! Whatsapp

Neem contact op!

"*" geeft vereiste velden aan