Advies

Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E)

Volgens de Arbowet is iedere organisatie verplicht om over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) met een plan van aanpak te beschikken. Voor uw arbobeleid vormt de RI&E de basis.
De RI&E moet getoetst worden door een arbo-kerndeskundige. Er zijn uitzonderingsgevallen waarbij toetsing van de RI&E niet verplicht is, dit hangt af van de grootte van de organisatie en het gebruikte RI&E-instrument.

In een aantal stappen kunnen wij samen met u uw RI&E met plan van aanpak opstellen.

  • De 1e stap is het inventariseren van de risico’s binnen uw organisatie.
    Voorbeelden van onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: organisatie van de arbeid, de inrichting van werkplekken, werken op locatie, arbozorg, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, machineveiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Bij de 2e stap het evalueren van het risico wordt bepaald hoe groot een bepaald risico is en of er op een bepaald gebied eventueel een verdieping nodig is.
  • In de 3e stap wordt in overleg een plan van aanpak opgesteld dat de maatregelen bevat om de risico’s te beheersen.
  • De toetsing van de RI&E is de 4e stap. Hierbij wordt door een arbo-kerndeskundige gekeken of de RI&E voldoet aan de richtlijnen van de wet en advies gegeven over het plan van aanpak.
  • Daarna kunt u aan de slag met de uitvoering van het plan van aanpak.

Bij veranderingen in uw organisatie, zoals nieuwe machines, nieuwe manier van werken, verbouwing of verhuizing, zal uw RI&E aangepast moeten worden om ervoor te zorgen dat de RI&E actueel blijft.

''Alleen ga je sneller, samen kom je verder ''
— Richard
Bel ons! Whatsapp

Neem contact op!

"*" geeft vereiste velden aan