VCA @ SCHOOL

Theorieboek + E-learning + B-VCA examen!

Het all-in lespakket voor een B-VCA diploma waarmee uw leerling aanklopt bij zijn of haar toekomstige werkgever. Ontwikkeld door Tutorial, in samenwerking met docenten uit de praktijk, voor leerlingen in het praktijkonderwijs, VMBO en MBO.

Prijzen:
1-12   pakketten € 131,25 p/st. incl. examen
13-25 pakketten € 118,25 p/st. incl. examen
26-49 pakketten € 104,00 p/st. incl. examen
50-99 pakketten € 93,50 p/st. incl. examen
>100   pakketten € 83,00 p/st. incl. examen

Of scroll naar beneden
voor meer informatie

Gratis demo aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Gratis digitale demonstratie
Gratis proefaccount


Snel naar:

Uw voordelen:

 • Uw wordt volledig ontzorgd
 • De lesstof is altijd actueel en up to date
 • Inclusief examen op uw locatie
 • All-in lespakket met video’s, ppt’s en achtergrondinformatie voor de docent
 • Docenten dashboard om de voortgang en resultaten van uw leerlingen te monitoren
 • Doorlooptijd individueel ca. 10 uur
 • Doorlooptijd klassikaal ca. 25 uur

Nieuw lespakket VCA @ SCHOOL!

Het All-in lespakket VCA @ SCHOOL bestaat uit een theorieboek, een e-learning en het B-VCA examen. Dit lespakket is speciaal ontwikkeld om leerlingen in het praktijkonderwijs, vmbo, mbo entree en MBO niveau 2 voor te bereiden op het examen B-VCA. Daarnaast is het lespakket uitermate geschikt voor jongeren en volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Het lespakket VCA @ SCHOOL is ontwikkeld om uw leerlingen voor te bereiden op veilig handelen in toekomstige werksituaties. Voor een aantal werkgebieden is het B-VCA diploma namelijk verplicht. Uw leerlingen leren met dit lespakket alles wat ze nodig hebben om straks veilig en gezond te kunnen werken.

Scholieren VCA @ School

Hoe verloopt de procedure?

 • Stap 1: Geef aan ons door hoeveel leerlingen VCA@SCHOOL gaan volgen
 • Stap 2: Geef aan ons door wie de docenten zijn en welke groepsindeling u wenst
 • Stap 3: Wij richten het platform in, inclusief groepen en docentenaccounts
 • Stap 4: U ontvangt van ons per aangeschaft pakket een voucher waarmee uw leerlingen zelf een account kunnen aanmaken voor VCA@SCHOOL
 • Stap 5: U start de cursus en monitort de voortgang en resultaten van uw leerlingen in het docenten-dashboard
 • Stap 6: U laat het ons weten wanneer u leerlingen klaar zijn voor het examen, wij regelen vervolgens alles voor het examen op uw locatie

Uit welke onderdelen bestaat het lespakket VCA @ SCHOOL?

Het nieuwe lespakket VCA @ SCHOOL bestaat uit een theorieboek, een e-learning en het B-VCA examen.

Het theorieboek vormt het startpunt van het lespakket en bestaat uit vier blokken met in totaal 12 hoofdstukken. In de 12 hoofdstukken wordt alles uitgelegd over veilig en gezond werken.

Vanuit het theorieboek wordt er verwezen naar de e-learning. In de e-learning is een apart deel ingericht voor de docent. In dit deel vindt u per hoofdstuk achtergrondinformatie en een docentenhandleiding. Voor de leerlingen vindt u per hoofdstuk het volgende in de e-learning:

 • interactieve presentatie;
 • basis oefenstof;
 • extra oefenstog (optioneel)
 • video’s;
 • woordenlijst;
 • extra samenvatting.

Daarnaast vindt u in de e-learning ook tussentijdse toetsen. Deze tussentijdse toetsen komen na elk blok van 3 hoofdstukken aan bod. Daarmee kunt u bepalen of uw leerlingen de lesstof uit de voorgaande hoofdstukken goed begrepen hebben.
In de e-learning treft u ook oefenexamens aan. Als de leerlingen alle hoofdstukken hebben behandeld, kunnen zij gaan oefenen voor het B-VCA examen!
Tenslotte kunt u in de e-learning de voortgang en resultaten van uw leerlingen monitoren.

Lespakket B-VCA bij VCA @ School
Voorbeeld Hoofdstuk VCA @ School

Zelfstandig leren of klassikaal lesgeven?

Beide is mogelijk. De leerling kan de stof uit het theorieboek en de e-learning zelfstandig doorlopen. U kunt daarbij de voortgang en resultaten van uw leerlingen monitoren.
Voor de docent bevat het pakket achtergrond informatie, interactieve presentaties , video’s en een docenten handleiding. Dit maakt VCA@SCHOOL uitermate geschikt om klassikaal les te geven. Afhankelijk van het leerniveau bedraagt de studiebelasting bij klassikaal lesgeven ca. 30 uur.

Wat is het taalniveau van VCA @ SCHOOL?

Het taalniveau van VCA @ SCHOOL is 2F. Dit is hetzelfde taalniveau als het officiële B-VCA examen.

In het theorieboek van VCA @ SCHOOL is er voor gekozen om de theorie aan te bieden in eenvoudige Nederlandse zinnen. Daarnaast is er extra aandacht voor begripsvorming. Belangrijke of lastige begrippen zijn in het theorieboek vetgedrukt en hebben een oranje kleur. De definitie van dit begrip is verwerkt in de theorie. Daarnaast zijn deze begrippen terug te vinden in de woordenlijst die in de e-learning staat.

Hierdoor is het boek bij uitstek geschikt voor leerlingen met een lager taalniveau zonder dat de vaktaal uit het oog verloren wordt.

Voorbeeld hoofdstuk geluid VCA @ School

Daarnaast kan in de e-learning gebruikgemaakt worden van ReadSpeaker. Readspeaker is een voorleesfunctie waarmee je de teksten in de e-learning automatisch kunt laten voorlezen. Dit is handig als leerlingen moeite hebben met lezen. Wanneer zij de tekst in de e-learning selecteren, verschijnt er automatisch een playknop waarmee zij de tekst kunnen laten voorlezen.

Wat is de inhoud van het theorieboek van VCA @ SCHOOL?

Het theorieboek van VCA @ SCHOOL vormt het startpunt van het lespakket. Het bestaat uit vier blokken met in totaal 12 hoofdstukken. In het theorieboek is er voor gekozen om alleen de theorie te behandelen die terug kan komen in het B-VCA examen.

BLOK 1
1. Wet- en regelgeving
2. Risico’s en aanpak
3. Ongevallen en noodsituaties

BLOK 2
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
5. Gevaarlijke stoffen
6. Brand en explosies

BLOK 3
7. Gereedschappen en machines
8. Elektriciteit
9. Hijsen en heffen

BLOK 4
10. Werken op hoogte
11. Werken op gevaarlijke locaties
12. Ergonomie

Afbeeldingen uit VCA @ School lespakket

Hoe ziet een hoofdstuk er uit in het theorieboek van VCA @ SCHOOL?

Het theorieboek van VCA @ SCHOOL bestaat uit 12 hoofdstukken. Een hoofdstuk start met een inleiding en een casus. In de inleiding wordt het onderwerp van het hoofdstuk geïntroduceerd. Daarnaast worden de leerdoelen die in het hoofdstuk centraal staan benoemd. De casus bestaat uit een afbeelding met een situatiebeschrijving die zich in de praktijk daadwerkelijk kan voordoen. Onder de casus staan een aantal vragen. Hierbij staat het onderwerp van het hoofdstuk centraal. Door het onderwerp te introduceren door middel van de inleiding en de casus raken uw leerlingen gemotiveerd om met het hoofdstuk aan de slag te gaan en kunt u hen aansporen tot nadenken.

Voorbeeld Hoofdstuk 4 casus VCA @ School

Het hoofdstuk bestaat vervolgens uit meerdere paragrafen. Bij het bestuderen van een paragraaf worden de onderwerpen verdeeld in ‘behapbare’ stukjes, zodat uw leerlingen niet overspoeld worden met informatie. In het theorieboek is er voor gekozen om alleen de theorie te behandelen die terug kan komen in het B-VCA examen. Er staat dus geen onnodige ballast in voor uw leerling.

Voorbeeld Hoofdstuk 4 VCA @ School

Wat staat er in de e-learning van VCA @ SCHOOL voor leerlingen?

Het lespakket VCA @ SCHOOL bestaat uit een theorieboek, een e-learning en het B-VCA examen. De e-learning vormt voor uw leerlingen een belangrijk onderdeel van het lespakket.

Voor uw leerlingen zijn er per hoofdstuk meerdere onderdelen opgenomen in de e-learning.
Het volgende staat per hoofdstuk klaar:

 • interactieve presentatie;
 • basis oefenstof;
 • extra oefenstof (optioneel);
 • video’s;
 • woordenlijst;
 • extra samenvatting. 
Voorbeeld Hoofdstuk 2 VCA @ School

Daarnaast vindt u in de e-learning ook tussentijdse toetsen. Deze tussentijdse toetsen komen na elk blok van drie hoofdstukken aan bod. Daarmee kunt u bepalen of uw leerlingen de lesstof uit de voorgaande hoofdstukken goed begrepen hebben.

Ten slotte vind u in de e-learning oefenexamens. Als de leerlingen alle hoofdstukken hebben behandeld, kunnen zij gaan oefenen voor het B-VCA examen!

Voorbeeld oefenexamen VCA @ School

Wat staat er in de e-learning van VCA @ SCHOOL voor docenten?

Het lespakket VCA @ SCHOOL bestaat uit een theorieboek, een e-learning en het B-VCA examen. De e-learning vormt ook voor de docent een belangrijk onderdeel van het lespakket.

In de e-learning is een apart gedeelte ingericht voor de docent. In dit gedeelte vindt een docentenhandleiding. Zo kunt u de B-VCA lessen optimaal inrichten. Naast deze docentenhandleiding vindt u hier ook achtergrondinformatie met extra uitleg bij een aantal onderwerp. Ook vindt u hier de samenvattingen uit het theorieboek, de wachtwoorden voor de tussentijdse toetsen en het oefenexamen.  Ten slotte heeft u de mogelijkheid om eventuele opmerkingen of suggesties te delen via een forum.

Voor u als docent is het natuurlijk ook erg prettig om de resultaten en activiteiten van uw leerlingen te kunnen volgen. Daarvoor biedt de e-learning u twee zeer nuttige functies, waarmee u de cijfers en de voortgang kunt opvragen. Op deze manier kunt u differentiëren en gericht instructie geven aan uw leerlingen!

 

Docenten VCA @ School

Welke oefenstof staat er in de e-learning van VCA @ SCHOOL?

Het lespakket VCA @ SCHOOL bestaat uit een theorieboek, een e-learning en het B-VCA examen. In de e-learning van VCA @ SCHOOL vindt u oefenstof. Per hoofdstuk wordt er onderscheidt gemaakt in:

 • basis oefenstof
 • extra oefenstof

Als uw leerlingen het hoofdstuk doorlopen maken zij standaard de basis oefenstof. De basis oefenstof is een set vragen die aansluiten bij het theorieboek. In het menu van de oefenstof is duidelijk aangegeven welke vragen bij welke paragraaf horen. Is er behoefte aan extra verwerking? Dan kunt u of uw leerling er voor kiezen om de extra oefenstof te maken. De extra oefenstof bestaat ook uit een set met vragen die aansluiten bij het theorieboek.

In de (extra) oefenstof komen er verschillende soorten vraagtypen aan bod. Deze vraagtypen kunnen ook aan bod komen tijdens het examen van B-VCA. De vraagtypen die u onder andere aantreft in de e-learning zijn:

 • een meerkeuzevraag met één juist antwoord;
 • een meerkeuzevraag met meerdere antwoorden;
 • een waar/niet waar vraag;
 • een koppelvraag waarbij teksten en/of afbeeldingen aan elkaar gekoppeld worden.

Waarvoor kan ik de interactieve presentatie van VCA @ SCHOOL gebruiken?

Uw leerlingen hoeven natuurlijk niet het hele lespakket VCA @ SCHOOL zelfstandig door te nemen. Voor u als docent is ook een belangrijke rol weggelegd en u zult dan ook instructie geven aan uw leerlingen. Hiervoor kunt u naast het theorieboek ook de interactieve presentatie gebruiken. Bij ieder hoofdstuk is er voor u en de leerling een presentatie beschikbaar. Deze presentatie vindt u in de e-learning van VCA @ SCHOOL.

De interactieve presentatie sluit naadloos aan op het theorieboek en bevat alle belangrijke informatie uit het hoofdstuk. In de presentatie wordt duidelijk aangegeven welke paragrafen u behandelt. Ook bevat de presentatie video’s en oefeningen die u klassikaal kunt maken. Zo kunt u samen met uw leerlingen de theorie op een interactieve manier klassikaal behandelen.

Wat houdt de extra samenvatting in?

Het lespakket VCA @ SCHOOL bestaat uit een theorieboek, een e-learning en het B-VCA examen. In de e-learning van VCA @ SCHOOL vindt u per hoofdstuk een extra samenvatting. De extra samenvatting bestaat uit ± 10 digitale dialoogkaarten. Op deze kaarten staan de belangrijkste punten die uw leerlingen hebben geleerd. Deze punten zijn voor uw leerlingen belangrijk om te weten en te onthouden!

De digitale dialoogkaarten kunnen als oefening worden gebruikt om leerlingen te helpen om de belangrijkste punten te onthouden. Op de voorkant van de kaart staat een vraag over de theorie. De leerling zal antwoord moeten geven op de vraag. Door de kaart om te draaien onthult uw leerling het antwoord.

De extra samenvatting is een tool die uw leerlingen kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op de tussentijdse toets, het oefenexamen en het daadwerkelijke B-VCA examen.

Wat doet de functie Readspeaker in de e-learning van VCA @ SCHOOL?

Readspeaker is een voorleesfunctie waarmee onder andere websites en documenten kunnen worden voorgelezen. In de e-learning van VCA @ SCHOOL is Readspeaker ingebouwd om leerlingen ondersteuning te bieden bij het lezen van de tekst. Dit is vooral handig voor leerlingen met dyslexie of andere leesproblematiek.

De leerlingen kunnen de hele webpagina in de e-learning laten voorlezen, maar kunnen er ook voor kiezen om bepaalde woorden, zinnen of alinea’s te selecteren. De geselecteerde tekst kan vervolgens worden voorgelezen door op de playknop te drukken. Dit is bijvoorbeeld handig bij het maken van de oefenstof of bij het doornemen van de woordenlijst.

De leerling kan de voorleesfunctie naar wens aanpassen; denk aan de voorleessnelheid en het markeren van woorden die op dat moment uitgesproken worden.

Voorbeeld Hoofdstuk 1 VCA @ School

Wat houden de tussentijdse toetsen precies in?

Het lespakket VCA @ SCHOOL bevat in totaal vier tussentijdse toetsen die na iedere blok van drie hoofdstukken in de e-learning worden aangeboden. Deze tussentijdse toetsen bevatten vragen die gericht zijn op de voorgaande hoofdstukken, waardoor de belangrijkste leerdoelen nogmaals worden bevraagd. U kunt de tussentijdse toetsen dus inzetten als extra herhalingsstof, als extra toets/meetmoment en als voorbereiding op het examen.

Wat houdt het oefenexamen in?

Wanneer u met uw leerlingen alle hoofdstukken van VCA @ SCHOOL hebt behandeld, kunt u hen het oefenexamen laten maken. Zij maken het oefenexamen digitaal in de e-learning. Aan de hand van verschillende vraagtypes komen alle onderwerpen uit het theorieboek voorbij. Het oefenexamen kent dezelfde normen als het B-VCA examen (voldoende bij 64,5% van de antwoorden goed). Ook geldt een tijdslimiet van 60 minuten voor dit oefenexamen. Deze tijdslimiet is gelijk aan de tijdslimiet van het officiële examen.

Het oefenexamen wordt automatisch door het systeem nagekeken en is dusdanig ingericht dat uw leerlingen het zo vaak kunnen maken als zij willen. Ook biedt het oefenexamen u de mogelijkheid om deze samen met uw leerlingen klassikaal na te bespreken. Op deze manier wordt een realisitisch beeld geschetst van de kennis van de leerling.

Wanneer uw leerlingen volledig voorbereid zijn, kunnen uw leerlingen het echte examen van BVCA maken!

Voorbeeld oefenexamen VCA @ School

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op via info@tutorial.nl of 053- 432 97 94.

Bel ons! Whatsapp