Leermiddelen & Ontwikkeling

Opleiders

Bent u op zoek naar een partij die lesmateriaal kan ontwikkelen? Tutorial is de deskundige op dit gebied en kan hierbij verder helpen. We ontwikkelen lesmateriaal voor u en samen met u! Onze jarenlange ervaring en projectmatige aanpak zorgen ervoor dat u op tijd het juiste materiaal heeft, dat aansluit bij uw doelgroep en leerdoelen.

  • Actueel en op maat ontwikkeld lesmateriaal
  • Kwaliteit geborgd, zowel inhoudelijk als didactisch
  • Ondersteuning bij instructie en toetsen
  • E-learning en hosting
Snel naar:

Kan Tutorial lesmateriaal op maat voor ons ontwikkelen?

Bent u op zoek naar een partij die lesmateriaal kan ontwikkelen? Tutorial is de deskundige op dit gebied en kan hierbij verder helpen. We ontwikkelen lesmateriaal voor u en samen met u! Onze jarenlange ervaring en projectmatige aanpak zorgen ervoor dat u op tijd het juiste materiaal heeft, dat aansluit bij uw doelgroep en leerdoelen.

Of het nou gaat om werkinstructies, een handleiding, een complete e-learningmodule voorzien van video’s en oefenstof, of een lesboek, Tutorial denkt met u mee. We brengen uw doelgroep in kaart en bepalen samen met u de leerdoelen. Op basis van uw wensen maken we vervolgens een volledig ontwerp. Na afstemming zorgen we ervoor dat dit door deskundige auteurs en onderwijskundigen wordt ontwikkeld. Wij bewaken de voortgang en de kwaliteit.

Hoe borgen we de kwaliteit van het nieuwe lesmateriaal?

De kwaliteitseisen worden in overleg met u vastgesteld. Dit kunnen didactische eisen zijn, maar ook toetstechnische, grafische, tekstuele of inhoudelijke eisen. Moet het materiaal aansluiten bij een bepaalde leerlijn, kwalificatiedossier (MBO) of eisen voor persoonscertificering? Dat kan.. We leggen altijd vooraf in een ontwerp vast wat we gaan ontwikkelen. Tijdens de realisatie wordt getoetst of het lesmateriaal overeenkomt met hetgeen is vastgelegd in het ontwerp. Daarna wordt alles geborgd in een verantwoordingsdocument. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Actuele inhoudelijke ontwikkelingen houden we uiteraard nauwlettend in de gaten en nemen we mee bij het ontwikkelen van het lesmateriaal. Onze onderwijskundigen zorgen ervoor dat ook motivationele aspecten niet uit het oog worden verloren. Met behulp van interactieve werkvormen, veel beeldmateriaal of oefenstof waarmee punten behaald kunnen worden kunnen we optimaal aansluiten bij uw specifieke doelgroep. Daarbij houden we rekening met de verschillende niveaus en zorgen we ervoor dat het lesmateriaal differentiatie tussen uw deelnemers faciliteert.
Wilt u zelf (een deel van) het lesmateriaal ontwikkelen? Of wilt u ondersteuning bij het ontwikkelen van goede toetsvragen? Ook dat is mogelijk. We kunnen u op gang helpen met ontwikkelformats en tips, of u tijdens het ontwikkelen begeleiden en uw concepten voorzien van feedback.

Kan Tutorial ons ondersteunen bij lesgeven en toetsen?

Tutorial voert al jaren didactische trainingen uit. We verzorgen gerichte train-de-trainertrajecten, waarbij trainers niet alleen hun didactische vaardigheden vergroten, maar ook thuis raken in de opzet van een specifieke training of lespakket.

In deze tijd wordt er steeds meer online lesgegeven. Dat vraagt om een specifieke aanpak. Tutorial laat u graag zien hoe u met behulp van e-learning uw deelnemers ook op afstand goed kunt volgen. Tutorial begeleidt docenten en trainers ook door te observeren en vervolgens een feedbackgesprek te voeren. De praktische tips daaruit helpen u om uw lessen nog effectiever te laten zijn en uw deelnemers nog enthousiaster en betrokkener te maken.

Ik wil graag e-learning laten ontwikkelen, kan dat?

Natuurlijk! Tutorial ontwikkelt al jaren e-learningmateriaal. Dat kan in onze eigen online leeromgeving (Moodle Workplace) of desgewenst in uw eigen omgeving. We kunnen ook content als scorm-pakket ontwikkelen zodat u deze content in uw eigen omgeving kunt publiceren. Het is zelfs mogelijk om via LTI verschillende omgevingen aan elkaar te koppelen.

We bekijken samen met u hoe e-learning het beste ingezet kan worden om gestelde leerdoelen te bereiken. Het gaat vaak om blended learning-trajecten, ofwel een combinatie van leervormen, waarbij een deelnemer theoretische kennis opdoet via e-learning en in de praktijk wordt opgeleid om zijn vaardigheden te vergroten. In onze e-learning omgeving wlearn.nl is het eenvoudig in te stellen dat deelnemers na een bepaalde periode automatisch een uitnodiging krijgen voor een herhalingscursus.

Hoe ziet het offerte- en ontwikkeltraject eruit?

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek brengen we in kaart welke vraag of opleidingsbehoefte u heeft en laten we u zien welke mogelijkheden we bieden. In een vervolggesprek gaan we dieper op de inhoud en uw wensen in. Daarna ontvangt u van ons een offerte.

In onze offerte ziet u:
– Welk resultaat we voor u gaan maken.
– Hoe we dat gaan doen.
– Hoeveel uren we daarvoor nodig hebben.
– Wanneer het klaar zal zijn.

Het ontwikkeltraject wordt projectmatig uitgevoerd. Dit betekent dat er gefaseerd, beheersmatig en beslissingsgericht wordt gewerkt. Deze werkwijze is vastgelegd in het kwaliteitssysteem van onze organisatie. Bij elk nieuw project/nieuwe opdracht wordt een projectleider binnen Tutorial aangewezen. De projectleider is verantwoordelijk voor het project/de opdracht en bewaakt voortdurend de voortgang. Vervolgens wordt er binnen Tutorial een projectteam samengesteld. Voor u als opdrachtgever heeft dit grote voordelen.

– U kunt erop vertrouwen dat u krijgt wat er is afgesproken.
– U hebt inzicht in de totstandkoming van het product. De projectleider van Tutorial is voor u het centrale aanspreekpunt (bijvoorbeeld als het gaat om de organisatie en de voortgang van het project). Tijdens de ontwikkeling van het product hebt u regelmatig contact met Tutorial, zodat u altijd op de hoogte bent van de voortgang en niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

We werken, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht, in maximaal zes fasen.
1. Initiatieffase: we bepalen in grote lijnen wat het projectresultaat moet zijn. In deze fase ontvangt u onze offerte.
2. Definitiefase: we stellen vast aan welke eisen het eindresultaat moet voldoen.
3. Ontwerpfase: we maken een inhoudelijk, onderwijskundig en grafisch ontwerp.
4. Voorbereidingsfase: we bereiden het ontwikkelingsproces voor en verzamelen alle informatie.
5. Realisatiefase: we brengen het product tot stand.
6. Nazorgfase: we leveren het product en voeren een evaluatie uit.

U hebt continu invloed op de ontwikkelingen. Zo is er tijdens elke fase geregeld overleg met u. Veel werkzaamheden kunnen, als het product naar uw wensen wordt gemaakt, niet zonder uw bijdrage worden uitgevoerd. U bent immers de specialist! We leggen elk concept ter goedkeuring aan u voor. Ons uitgangspunt is dat wij het product vóór en met u maken.

Leermiddelen & Ontwikkeling

leermiddelen ontwikkeling afbeelding
Bel ons! Whatsapp

Neem contact op!

"*" geeft vereiste velden aan