Ook het uitvoeren van de wettelijk verplichte RI&E doen wij praktisch. We maken met één van uw medewerkers een rondgang, waarbij alle onderwerpen van de RI&E aan de orde komen.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: beleid, bedrijfseigen richtlijnen en regels, vluchtroutes, blusmiddelen, EHBO-middelen, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.

Onze veiligheidskundigen zijn bevoegd om de  RI&E uit te voeren en zijn op de hoogte van alle geldende wet- en regelgeving.

We maken hiervan een rapport met adviezen, met daaraan gekoppeld een plan van aanpak. Vervolgens maken we samen met u een planning en zorgen we voor de toetsing van het geheel.

U ontvangt het getoetste rapport en u kunt zelf aan de slag met het oplossen van de knelpunten. Indien gewenst kunnen we u daarbij begeleiden.