Veilig werken met de Hoogwerker - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

28331372 Small

Deze training is bestemd voor iedereen die frequent of incidenteel werkzaamheden op hoogte moet uitvoeren en de hoogwerker op vakkundige wijze moet kunnen bedienen.

Waarom

In de Arbowet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen en vakkundige opleiding van zijn werknemers. De enorme ontwikkeling die de hoogwerkerindustrie heeft doorgemaakt, is sneller gegaan dan de wetgeving die het gebruik van deze machines reguleert. Volgens de wet moet een hoogwerkerbediener 18 jaar of ouder zijn en aantoonbaar een bedieningsinstructie hebben gehad. Voor het veilig werken met een hoogwerker is echter meer vereist dan het bedienen van de knoppen op het onder- of bovenbedieningspaneel. Om de veiligheid van de bediener én de personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen, is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide en erkende opleiding een hoogwerker mogen bedienen.

Wat leren de cursisten

De cursus duurt 1 dag. De theorie van het werken met hoogwerkers wordt uitgebreid besproken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Veiligheid en wetgeving
- Soorten hoogwerkers
- Veilige en deskundige bediening: rijden, zwenken, stijgen en dalen, parkeren
- Weersinvloeden
- Werken nabij elektriciteitsleidingen
- Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
- Stabiliteit van de hoogwerker

 Cursusduur

cursusduur bedraagt 2 dagdelen. Theorie en praktijk worden afgewisseld.
De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

 Locatie

De cursus wordt zoveel mogelijk afgestemd op de aard van de werkzaamheden binnen een bedrijf en de in gebruik zijnde transportmiddelen. Daarom worden deze cursussen uitsluitend op het bedrijf gegeven waar de cursisten werkzaam zijn. Bij alle opleidingen geldt voor het praktijkgedeelte een groepsgrootte van 4 tot maximaal 6 personen. De theoriegroepen kunnen 12-15 personen omvatten.

 Inschrijving

De deelnemers kunnen zich aanmelden bij Tutorial.

 Certificaat

Geslaagde cursisten ontvangen een certificaat “Veilig werken met de Hoogwerker” (5 jaar geldig).

 Lesmateriaal

Tijdens de cursus word het eigen lesmateriaal van Tutorial over hoogwerken gebruikt .