De afdeling Leermiddelen werkt projectmatig. Dit betekent dat er gefaseerd, beheersmatig en beslissingsgericht wordt gewerkt. Deze werkwijze is vastgelegd in het kwaliteitssysteem van onze organisatie. Bij elk nieuw project/nieuwe opdracht wordt een projectleider binnen Tutorial aangewezen.
De projectleider is verantwoordelijk voor het project/de opdracht en bewaakt voortdurend de voortgang. Vervolgens wordt er binnen Tutorial een projectteam samengesteld.  Voor u als opdrachtgever heeft dit grote voordelen.
-    U kunt erop vertrouwen dat u krijgt wat er is afgesproken.
-    U hebt inzicht in de totstandkoming van het product. De projectleider van Tutorial is voor u het centrale aanspreekpunt (bijvoorbeeld als het gaat om de organisatie en de voortgang van het project). Tijdens de ontwikkeling van het product hebt u regelmatig contact met Tutorial, zodat u altijd op de hoogte bent van de voortgang en niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

We werken, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht, in maximaal zes fasen.
1. Initiatieffase: we bepalen in grote lijnen wat het projectresultaat moet zijn. In deze fase ontvangt u onze offerte.
2. Definitiefase: we stellen vast aan welke eisen het eindresultaat moet voldoen.
3. Ontwerpfase: we maken een inhoudelijk, onderwijskundig en grafisch ontwerp.
4. Voorbereidingsfase: we bereiden het ontwikkelingsproces voor en verzamelen alle informatie.
5. Realisatiefase: we brengen het product tot stand.
6. Nazorgfase: we leveren het product en voeren een evaluatie uit.
 
Elk project wordt na levering van het product met u als opdrachtgever geëvalueerd. Tutorial voert in principe zowel de ontwikkelwerkzaamheden als de projectleiding uit. Natuurlijk kan in overleg met u ook voor een andere rolverdeling worden gekozen.

U hebt continu invloed op de ontwikkelingen. Zo is er tijdens elke fase geregeld overleg met u. We houden de tijd die van u gevraagd wordt hierbij zo minimaal mogelijk. Veel werkzaamheden kunnen, als het product naar uw wensen wordt gemaakt, niet zonder uw bijdrage worden uitgevoerd. U bent immers de specialist! We leggen elk concept ter goedkeuring aan u voor. Ons uitgangspunt is dat wij het product vóór en met u maken.