Sinds 1 januari 1995 is het voor fabrikanten en importeurs verplicht om op machines, die onder de bepalingen van de Machinerichtlijn (en andere van toepassing zijnde richtlijnen) vallen, een CE-markering aan te brengen.

Deze markering geeft aan dat de machine aan de minimale veiligheidseisen voldoet. De veiligheidseisen hebben betrekking op het ontwerp, de constructie, de bediening, het onderhoud en de verschrotting van machines.

Vaak mag de fabrikant of importeur zelf toetsen of de machine aan de Machinerichtlijn voldoet. Ook mag de fabrikant of importeur zelf CE-markering aanbrengen. In andere gevallen, onder andere bij drukapparatuur, moet dit door een onafhankelijke instelling gebeuren.

Wij kunnen helpen met de beoordeling van de machine. We kunnen de risicoanalyse uitvoeren of helpen bij het opstellen van het technisch constructiedossier.

Uiteraard kunnen we helpen om de vaste procedures en werkwijzen, die voortkomen uit het technisch constructiedossier, in te voeren in het kwaliteitszorgsysteem.