Bij het opzetten van alle zorgsystemen wordt er gestart met een nul-audit. De nul-audit is een inventarisatie van uw bedrijf waarmee de beginpositie wordt bepaald. Wat is er al wel aanwezig, voldoet dat aan de norm en wat moet er nog gebeuren?

De norm wordt naast de bedrijfsvoering gelegd en aan de hand van de openstaande / ontbrekende punten maken we een actieplan. In dit actieplan staan alle stappen die nodig zijn tot aan de certificering. U kunt zelf aan de slag met dit actieplan, maar u kunt het zorgsysteem ook samen met ons opzetten.

Samen met u wijzen we iemand binnen uw bedrijf aan als vaste contactpersoon. Deze persoon wordt de “kartrekker” voor het systeem binnen uw bedrijf en wordt ook KAM-coördinator of VGM-coördinator. Deze functionaris is ook ons aanspreekpunt. Daarna maken we samen met u een leidraad voor de opbouw van het systeem. Dit leidt tot een concepthandboek waarin het beleid wordt omschreven.

Hierna brengen we de bedrijfsprocessen in kaart en stellen we procedures op. Hierdoor zetten we het beleid om in richtlijnen (procedures). Als het nodig is meer gedetailleerdere beschrijvingen (instructies) te maken voor de medewerkers op de werkvloer, dan maken we die in samenwerking met deze medewerkers.

We helpen met de implementatie in uw bedrijf en houden het zo praktisch mogelijk. We helpen bij weerstanden door heldere uitleg. Door onze praktische werkwijze is het zorgsysteem geen meter papier in de kast, maar een handig hulpmiddel waarmee overzicht en structuur in uw bedrijf wordt gecreëerd.