Onderhouden van zorgsystemen - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

Met een opgezet en geïmplementeerd zorgsysteem heeft u de eerste stap gehad. Hierna volgt het onderhoud.

We kunnen u helpen met het onderhouden van uw zorgsysteem door de uitvoering van interne audits, werkplekinspecties, toolboxmeetings en het opstellen van VGM-plannen en jaarrapportages.

U kunt altijd een beroep doen op de kennis en kunde die bij ons aanwezig is. Ook als u gecertificeerd bent, is het verstandig om contact te onderhouden met deskundigen. Dit wordt in verschillende normen geëist. Deze deskundigheid (veiligheidskundig, milieukundig) hebben wij in huis.