Samenwerking met Platform Techniek noordwest Veluwe! - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

 

Tutorial is enthousiast over de meerjarige samenwerking met Platform Techniek noordwest Veluwe! In opdracht van het Platform Techniek noordwest Veluwe hebben wij een lespakket ontwikkeld voor het keuzedeel BIM (K0684). Het lespakket is specifiek gericht op de mbo-niveau 4 opleidingen elektrotechnische systemen en installaties, mechatronische systemen, middenkader Engineering en technisch tekenen. Om de kwaliteit van het lesmateriaal te borgen, stemmen we regelmatig af met gebruikers en met het bedrijfsleven. Zo zorgen we ervoor dat het lespakket up-to-date is! Zo zijn voor volgend schooljaar (2021 / 2022) de volgende verbeteringen doorgevoerd: - De theorie is geactualiseerd. Er is theorie toegevoegd over ISSO terminologie, standaarden en issuemanagement; - De beoordelingscriteria van de projecten zijn aangepast zodat deze beter aansluiten bij keuzedeel 0684. Het lespakket van Platform Techniek noordwest Veluwe biedt hierdoor een nog betere voorbereiding op het examen van Examenservice MEI (K0684). Meer informatie vindt u op de site van Techniekplaza, waar u het materiaal kunt bestellen.