Studium / Examens NEN3140 - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

NEN3140
In opdracht van Studium heeft Tutorial praktijk- en theorie-examens op maat ontwikkeld voor NEN3140. Een volwaardig examenproduct waarmee de theorie digitaal kan worden geëxamineerd en de praktijk objectief kan worden beoordeeld. Geborgd via leerdoelen, toetsmatrijs, een itembank en praktijkexamens met beoordelingsformulieren en antwoordmodellen. We wensen STE veel succes met het afnemen van deze examens bij de opdrachtgever!