Het lespakket Veilig op Stage! 2.0 is in ontwikkeling! - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

Naar aanleiding van de resultaten van een gebruikersonderzoek, worden onderdelen in de elektronische leeromgeving (ELO) van het lespakket Veilig op Stage! 2.0 herzien of juist aangevuld. Op dit moment zijn wij druk bezig om deze onderdelen te ontwikkelen, zodat ze uiterlijk beschikbaar zijn voor het volgende schooljaar (2019-2020). Ga naar www.veiligopstage.nl voor meer informatie!

antwboek