Nieuw bij Tutorial: Met cijfers werken! - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

Naast het aanbod van e-learningmodules voor de operator-opleidingen, biedt Tutorial nu ook een aparte module rondom rekenen. In deze module worden alle rekenvaardigheden geoefend aan de hand van situaties uit de technische beroepspraktijk. Deze lessen komen ook voor in het e-learningpakket voor leerjaar 1, maar kunnen nu apart worden aangeboden, waardoor de leerling zich concentreert op het rekenen en u snel inzicht heeft in zijn voortgang op dit specifieke gebied
Direct bestellen? Klik hier

Info voor MBO:
Hebben uw studenten moeite met rekenen? Merkt u dat ze de technische stof snel beheersen, maar tegen problemen aan lopen zodra er gerekend moet worden? Dan biedt deze rekenmodule uitkomst! U kunt deze module bijvoorbeeld aanbieden aan het begin van de opleiding, zodat problemen op dit vlak vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Extra oefening bij aanvang zorgt ervoor dat de student verderop in het leerjaar met de andere studenten mee kan komen.

Info voor bedrijven:
Herkent u dit? Uw medewerker heeft moeite met alledaagse rekenvaardigheden. Denk aan het uitrekenen van grondstofvolumes, het omrekenen van maateenheden zoals druk, of het correct noteren van heel grote en heel kleine getallen.
Met deze module verbetert uw medewerker zijn rekenvaardigheid en leert dit direct toe te passen in zijn dagelijkse werk.