Het VCA-lesmateriaal is vernieuwd! - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

Per 1 september 2017 zijn de nieuwe eind- en toetstermen (VCA ETT) van kracht. Tijdens het vernieuwde VCA-examen wordt er niet alleen van kandidaten verwacht dat ze over ze juiste kennis beschikken, maar ook dat zij deze kennis kunnen toepassen op een werksituatie door te bepalen welke actie ze moeten ondernemen. Dit leidt tot nieuwe vraagvormen in het examen.

Om onze examenkandidaten goed voor te bereiden op deze nieuwe manier van examineren, is ons lesmateriaal vernieuwd en aangepast aan de nieuwe eisen. Zo zijn er in het lesboek VCA-compact inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd en kunnen onze kandidaten oefenen met de nieuwe vraagvormen in de Examenvoorbereiding. In de ELO zijn daarvoor Toepassingsgerichte tussentoetsen toegevoegd.Wilt u uw kandidaten goed voorbereiden op de veranderingen? Bestel dan vandaag nog het vernieuwde lesmateriaal in onze webwinkel.

Bestel direct
- Nieuw: lesboek VCA-Compact met alle theorie voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU.
- Nieuw: VCA-Examenvoorbereiding, inclusief oefeningen die gericht zijn op de nieuwe manier van examineren.
- Nieuw: elektronische leeromgeving voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU.
- Nieuw: VCA-mappen, inclusief erratumblad met de meest recente wijzigingen