Veilig op Stage! is vernieuwd! - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

set boeken en elo


Veilig op Stage 2.0 is het vernieuwde lespakket voor leerlingen van het vmbo en het praktijkonderwijs.
Tijdens hun opleiding lopen de leerlingen stage om werkervaring op te doen. Erg interessant en nuttig, maar er liggen ook allerlei risico’s en gevaren op de loer! Denk maar eens aan gevaarlijke machines of aan collega’s die zich niet aan de veiligheidsregels houden. Het lespakket ‘Veilig op Stage 2.0’ bereidt de leerlingen voor om zo veilig mogelijk te werken op hun stageplek.

Daarnaast is het lespakket uitermate geschikt als voorbereiding voor mensen die het VCA-diploma willen halen. Het B-VCA diploma is in veel sectoren verplicht voor werknemers. Voor jongeren en volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal biedt Veilig op Stage 2.0 de perfecte opstap, zodat zij aansluitend VCA kunnen doen.

 

In begrijpelijke taal en aan de hand van foto’s wordt er in het theorieboek uitleg gegeven over allerlei veiligheidsaspecten, zoals de Arbowet, persoonlijke beschermingsmiddelen, tillen en het omgaan met machines. Na het doornemen van een beknopt stukje theorie, gaan de leerlingen aan de slag met de oefenstof in het werkboek en/of de elektronische leeromgeving. En dit alles op twee niveaus: prof en expert.


Tot slot kunnen de leerlingen via de elektronische leeromgeving een oefenexamen maken. Dit bereidt ze voor op het echte examen. Sluiten zij het examen met goed gevolg af, dan ontvangen zij een certificaat op hun eigen niveau. Met het expert-certificaat zijn ze al een heel eind op weg richting het B-VCA diploma.

Dit alles wordt sector-overstijgend aangeboden op twee niveaus, want veilig werken is noodzakelijk voor iedereen!

Wat is er nieuw?

 1. 1. Volledig nieuw fotomateriaal.

 2. 2. Meer structuur in zowel het theorieboek als het werkboek.

 3. 3. Differentiatie naar twee niveaus: in de theorie, de oefenstof en de examinering.

 4. 4. Een verbeterde opstap richting het B-VCA examen door toevoeging van het expert-niveau. Wilt u meer weten over de overgang van Veilig op Stage naar B-VCA? Neem dan contact met ons op.

 5. 5. Een vernieuwde elektronische leeromgeving (ELO) met:

  -    verdiepende oefenstof,logoVOS2.0

  -    filmpjes,

  -    tools voor docenten, zoals een PowerPointpresentatie en een klassikale oefenvorm per hoofdstuk.


Ga voor meer informatie naar www.veiligopstage.nl.