Tutorial informeert! - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

Vernieuwde eind- en toetstermen VCA
Vanaf 1 september 2017 worden de VCA-examens afgenomen volgens de nieuwe eind- en toetstermen (VCA ETT) van SSVV.

De grote wijziging in de VCA ETT is dat er niet alleen kennisgericht, maar ook toepassingsgericht wordt getoetst. Bij de kennisgerichte toetstermen staat de ‘voorwaardelijke’ kennis centraal, bij de toepassingsgerichte toetstermen wordt van kandidaten inzicht in de werksituatie en een positieve houding ten aanzien van veilig werken verwacht. Dit heeft geleid tot alternatieve vraagvormen voor de toepassingsgerichte toetstermen. Voor meer informatie over de veranderingen in de examinering, verwijzen we je naar STE Examenbureau.

Tutorial Opleidingen & Advies zorgt ervoor dat je je optimaal kunt voorbereiden op je VCA-examen. Lees hieronder wat dit betekent voor jouw VCA-opleiding en –examen.

Wat betekent dit voor onze deelnemers?
De theorie die je moet leren voor het examen blijft grotendeels hetzelfde. Maar waar het examen eerder bestond uit een serie meerkeuzevragen, worden er nu ook andere vraagvormen gebruikt. Bovendien wordt er niet meer alleen getoetst of je de kennis goed hebt geleerd, maar ook of je met behulp van die kennis in allerlei situaties de juiste keuze kunt maken. Bijvoorbeeld of je weet welke PBM’s je moet pakken als je in een besloten ruimte laswerkzaamheden uit moet voeren.

Wat betekent dit voor de opleiding?
Voor onze opleidingen betekent dit dat je tijdens de training niet alleen bezig bent met het bespreken en opnemen van de kennis, maar dat je ook veel gaat oefenen met het toepassen van die kennis. De docent zal aan de hand van een groot aantal voorbeeldsituaties laten zien wat er van je wordt verwacht. Je oefent met alle vraagvormen die ook in het examen voorkomen en leert om je kennis te gebruiken om de juiste beslissingen te nemen in tal van werksituaties.

Wat betekent dit voor ons lesmateriaal?
Per 1 september 2017 voldoen onze VCA-lesmaterialen aan de nieuwe eind- en toetstermen (VCA ETT) die dan van kracht zijn.