leermiddelen op maat Tutorial Opleidingen & Advies BV - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

IMG 6332 SmallTutorial beschikt over een eigen afdeling Leermiddelen. De afdeling Leermiddelen ontwikkelt opleidings- en examenmateriaal voor bedrijven, onderwijsinstellingen en voor eigen veiligheidsopleidingen. Wij ontwikkelen bijvoorbeeld op basis van landelijke kwalificatiedossiers of schema’s voor persoonscertificering. Daarnaast maken we veel maatwerkproducten voor een specifieke branche, bedrijf of school.


Voorbeelden van onze producten zijn online lessen en toetsen, instructiefilms, praktijkopdrachten, theorieboeken, examenitems, presentaties, werkboeken en handleidingen. Desgewenst kunnen we ook een volledige e-learningomgeving inrichten of het beheer van een examenbank voor u verzorgen. Vanuit onze afdeling Leermiddelen staan onze technische auteurs, taalkundige redacteurs, grafische vormgevers en onderwijskundigen klaar om u van dienst te zijn!

De afdeling Leermiddelen werkt projectmatig. Dit betekent dat er gefaseerd, beheersmatig en beslissingsgericht wordt gewerkt. Deze werkwijze is vastgelegd in het kwaliteitssysteem van onze organisatie. Bij elk nieuw project/nieuwe opdracht wordt een projectleider binnen Tutorial aangewezen.
De projectleider is verantwoordelijk voor het project/de opdracht en bewaakt voortdurend de voortgang. Vervolgens wordt er binnen Tutorial een projectteam samengesteld.  Voor u als opdrachtgever heeft dit grote voordelen.
-    U kunt erop vertrouwen dat u krijgt wat er is afgesproken.
-    U hebt inzicht in de totstandkoming van het product. De projectleider van Tutorial is voor u het centrale aanspreekpunt (bijvoorbeeld als het gaat om de organisatie en de voortgang van het project). Tijdens de ontwikkeling van het product hebt u regelmatig contact met Tutorial, zodat u altijd op de hoogte bent van de voortgang en niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

We leven tegenwoordig in een digitale wereld, waar ook het onderwijs en het bedrijfsleven dagelijks mee te maken hebben. Daarbij verandert onze manier van leren en lesgeven: van klassikale lessen naar online en interactief leren aan de hand van tekst, foto’s, video’s en animaties. Online leren biedt ons de mogelijkheid om te leren hoe, waar en wanneer we maar willen. e-learning is dus de toekomst. Tutorial kan hierin veel voor u betekenen.

Tutorial ontwikkelt lesmateriaal voor verschillende elektronische leeromgevingen, waaronder de elektronische leeromgeving van Tutorial (elo.tutorial.nl ). In onze eigen elektronische leeromgeving kunt u online cursussen en opleidingen volgen, zoals:
-    VCA
-    Heftruck rijden
-    Veilig hijsen
Daarnaast biedt de elektronische leeromgeving mogelijkheid tot het afnemen van examens en toetsen.
Naast onze eigen elektronische leeromgeving kunnen wij op maat cursussen en opleidingen ontwikkelen die geschikt zijn voor uw bedrijfsspecifieke of schoolspecifieke e-learningomgeving.

Tutorial biedt verschillende maatwerktrajecten aan voor onder andere scholen en bedrijven. Om maatwerk te kunnen leveren, stellen wij u centraal gedurende het gehele ontwikkelproces; van stap 1 tot en met stap 3.

Stap 1: Wat moeten uw medewerkers weten en kunnen?
Samen met u worden aan het begin van het ontwikkelproces leerdoelen in kaart gebracht, zodat duidelijk wordt waar er in uw school of bedrijf behoefte aan is. Wat moeten uw medewerkers of leerlingen weten en kunnen? Wat wilt u dat zij bereiken?

Stap 2: Van doel naar ontwerp.
Wij maken op basis van uw leerdoelen een ontwerp. In deze stap krijgt u alvast een inkijkje in het product dat voor u ontwikkeld zal worden. Na deze stap weet u hoe het leermiddel eruit komt te zien en welke onderwerpen behandeld worden.

Tutorial biedt naast het uitvoeren van ontwikkeltrajecten, ook mogelijkheden om dit zelf te doen met onderwijskundige ondersteuning. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het volgende.

Opstellen van een opleidingsontwerp of leerroute
- U wilt uw medewerkers opleiden, maar zoekt ondersteuning bij de vertaling van functieomschrijvingen en competentieprofielen naar een opleidingsontwerp?
- U zoekt naar een passende opleidingsoplossing die aansluit bij de situatie in uw bedrijf en het niveau van uw mensen?

Tutorial levert graag maatwerk. Daarbij werken we niet alleen op basis van onze eigen ervaring en inhoudsdeskundige auteurs, maar sluiten we desgewenst ook graag aan bij (landelijk) geldende referentiekaders.
Voor de operatoropleidingen hebben wij bijvoorbeeld ruime ervaring met de landelijke kwalificatiedossiers voor het mbo. Voor onze VCA-leermiddelen volgen we nauwgezet de eisen in de landelijke eind- en toetstermen. Voor een grote brancheorganisatie in de koeltechniek ontwikkelen wij examens en beheren we een toetsitembank, waarbij we onder streng toezicht staan van de betreffende certificerende instanties.


Dus als voor u de kwaliteitsborging van het opleidingsmateriaal of leermiddel voorop staat, kunt u uitstekend terecht bij onze afdeling Leermiddelen. Onze onderwijskundigen kijken graag samen met u naar de referentiekaders, analyseren de eisen en werken deze uit in het ontwerp van het leermiddel.