Bedrijfshulpverlening trainingen - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

4572004 Small

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn.

Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfshulpverlening te organiseren. Eind 1999 is de Arbo-wet ingrijpend herzien. Op grond hiervan dient een werkgever één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners.

Deze werknemers hebben de taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf. Tutorial leert uw bedrijfshulpverleners niet alleen de basis van de bedrijfshulpverlening maar heeft ook trainingenvoor de leidinggevende bedrijfshulpverleners.