bedrijfsadvies Tutorial Opleidingen & Advies BV - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

Sinds 1 januari 1995 is het voor fabrikanten en importeurs verplicht om op machines, die onder de bepalingen van de Machinerichtlijn (en andere van toepassing zijnde richtlijnen) vallen, een CE-markering aan te brengen.

Additional information