bedrijfsadvies Tutorial Opleidingen & Advies BV - Tutorial Opleidingen & Advies BV, voor al uw VCA-, BHV-, Heftruck en veiligheids-cursussen en opleidingen!

Voor veel bedrijven is het van groot belang dat er een goed kwaliteitsmanagementsysteem en/of veiligheidsmanagementsysteem is. ISO- en VCA-certificering is in veel gevallen een vereiste. Vanuit de Machinerichtlijn is het verplicht om voor CE-markering te zorgen. Wij kunnen uw bedrijf ondersteunen door het opzetten en onderhouden van een zorgsysteem conform de laatste normen, het uitvoeren van interne audits, het beoordelen van de risico’s via een RI&E en het opstellen van een technisch constructiedossier. Vaste procedures en werkwijzen worden door ons vastgelegd en geîntegreerd in het zorgsysteem.

U ontvangt een heldere rapportage en documentatie, inclusief adviezen voor vervolgstappen. We begeleiden u desgewenst ook in het traject van externe audits en beoordeling. Wij doen het samen met u. U geeft aan waar u ondersteuning wilt of waar wij u werk uit handen kunnen nemen.

Sinds 1 januari 1995 is het voor fabrikanten en importeurs verplicht om op machines, die onder de bepalingen van de Machinerichtlijn (en andere van toepassing zijnde richtlijnen) vallen, een CE-markering aan te brengen.

Ook het uitvoeren van de wettelijk verplichte RI&E doen wij praktisch. We maken met één van uw medewerkers een rondgang, waarbij alle onderwerpen van de RI&E aan de orde komen.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: beleid, bedrijfseigen richtlijnen en regels, vluchtroutes, blusmiddelen, EHBO-middelen, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.

Voor het behoud van certificaten moeten interne audits uitgevoerd worden. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wij kunnen de interne audits voor u uitvoeren. Door de interne audits aan ons uit te besteden, hoeft u zelf geen mensen op te leiden en hebt u altijd een objectieve buitenstaander die uw systeem beoordeelt zonder dat het gevolgen heeft voor uw certificaat.

Met een opgezet en geïmplementeerd zorgsysteem heeft u de eerste stap gehad. Hierna volgt het onderhoud.

We kunnen u helpen met het onderhouden van uw zorgsysteem door de uitvoering van interne audits, werkplekinspecties, toolboxmeetings en het opstellen van VGM-plannen en jaarrapportages.

Bij het opzetten van alle zorgsystemen wordt er gestart met een nul-audit. De nul-audit is een inventarisatie van uw bedrijf waarmee de beginpositie wordt bepaald. Wat is er al wel aanwezig, voldoet dat aan de norm en wat moet er nog gebeuren?